ห้องสมุดดนตรี โดย Maytas Music Studio

รายการ Download
แบบฝึกหัด Rootless Voicing
  13 ไฟล์      773 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Aug-Maj-Min-Dim
  2 ไฟล์      434 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดพื้นฐานคอร์ดทบ 7th สำหรับการเรียนเปียโน
  2 ไฟล์      447 ดาวน์โหลด
Download
Canon in C Grade 1
  2 ไฟล์      476 ดาวน์โหลด
Download
Happy Birthday
  2 ไฟล์      208 ดาวน์โหลด
Download
Marry Had a Little Lamb
  2 ไฟล์      86 ดาวน์โหลด
Download
The Wheels on the Bus
  2 ไฟล์      88 ดาวน์โหลด
Download
Canon in C Grade 2
  2 ไฟล์      1108 ดาวน์โหลด
Download
คอร์ด ในเพลงที่เป็น Key : C Major แบบหล่อ ๆ เอาไว้จีบสาว
  1 ไฟล์      971 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 1
  1 ไฟล์      1081 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 2
  1 ไฟล์      56 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 3
  1 ไฟล์      74 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 4
  1 ไฟล์      66 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Middle C Position 1
  2 ไฟล์      135 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX1 กุญแจโซ (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      224 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX2 กุญแจฟา (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      116 ดาวน์โหลด
Download
Beauty and the Beast – Grade 1
  2 ไฟล์      2070 ดาวน์โหลด
Download
Hungarian Dance No.5 – Grade 3
  2 ไฟล์      99 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX3 กุญแจอัลโต (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      52 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX4 กุญแจเทเนอร์ (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      58 ดาวน์โหลด
Download
Beauty and the Beast : Grade 5
  2 ไฟล์      192 ดาวน์โหลด
Download
Beauty and the Beast – 12 Keys
  12 ไฟล์      279 ดาวน์โหลด
Download
C7 เล่นแบบไหนดี
  1 ไฟล์      115 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals EX5
  1 ไฟล์      66 ดาวน์โหลด
Download
Beauty and the Beast (Arranged by Sittikorn Preechawuttidej)
  1 ไฟล์      75 ดาวน์โหลด
Download
A Whole New World (Arranged by Sittikorn Preechawuttidej)
  1 ไฟล์      87 ดาวน์โหลด
Download
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบดนตรี by #MMS
  1 ไฟล์      186 ดาวน์โหลด
Download
Staff – บรรทัด 5 เส้น
  1 ไฟล์      5697 ดาวน์โหลด
Download
บรรทัด 5 เส้นคู่ – Grand Staff
  1 ไฟล์      90 ดาวน์โหลด
Download
Ave Maria – อาเว มารีอา
  1 ไฟล์      64 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องคอร์ด Major-Minor (Root Position) แบบฝึกหัดที่ 1.1 ถึง 1.10
  1 ไฟล์      128 ดาวน์โหลด
Download
Hanon – Maytas No.1 C Major
  1 ไฟล์      112 ดาวน์โหลด
Download
Music Staff for Low Vision
  1 ไฟล์      205 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องคอร์ด Major-Minor (1st Inversion) แบบฝึกหัดที่ 2.1 ถึง 2.10
  1 ไฟล์      144 ดาวน์โหลด
Download
#MMS Practice Record
  1 ไฟล์      75 ดาวน์โหลด
Download
เพลงสรรเสริญพระบารมี สำหรับ Church Organ
  1 ไฟล์      34 ดาวน์โหลด
Download
Love Calendar Op.60
  1 ไฟล์      1836 ดาวน์โหลด
Download
โน้ตเปียโน เพลงลอยกระทง ง่ายๆสำหรับเด็ก
  1 ไฟล์      18 ดาวน์โหลด
Download