นักเรียนเปียโน

นักเรียนเปียโนที่ Maytas Music Studio

ธรณ์ณพัชร อัศวธนบูรณ์
ธรณ์ณพัชร อัศวธนบูรณ์

ตั้งแต่มาเรียนกับครูเม ได้ความรู้หลายอย่างมากเลยค่ะ แต่ก่อนเรื่องอ่านโน้ตทำไม่ได้เลย นับจังหวะผิดๆถูกๆ ก็ได้ครูเมช่วยปรับพื้นฐานให้ตั้งแต่ต้น ครูเมคอยสนันสนุนในสิ่งที่ลูกศิษย์ชอบ พออยากเรียนแต่งเพลง ครูเมก็ให้ลองทำโดยคอยชี้แนะอยู่เสมอ และยังได้ประสบการณ์การทำงานจริงนอกเหนือจากแค่การเรียนเปียโน ทั้งงานแสดง การซ้อมกับวงใหญ่ และการประสานงานกับนักดนตรีคนอื่นๆด้วย ขอบคุณครูเมมากๆค่ะ

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช
สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

ชีวิตการเขียนเพลงของผมเปลี่ยนไปหลังจากได้ "เรียนเปียโน" กับอาจารย์เมธัส เขียนโน้ตได้ละเอียดประณีตขึ้น เห็นเทคนิค การเรียบเรียงเพลงจากหนังสือเพลงญี่ปุ่นและ Yiruma ทำให้มีวัตถุดิบในการเขียนมากมาย ขอบคุณอาจารย์เมธัสที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับ

ธฤดี อัศวนภ
ธฤดี อัศวนภ
นักศึกษา

ตั้งแต่มาเรียนกับพี่เม ทำให้เล่นเพลงที่คิดว่ายากมากๆได้ รู้สึกฝีมือเล่นเปียโนดีขึ้น พี่เมสอนให้เข้าใจถึงอารมณ์เพลง เทคนิควิธีเล่นเพลงให้เพราะ และสอนเทคนิคการซ้อม (วิธีซ้อมนิ้วให้เล่นเพลงได้คล่องสม่ำเสมอ) อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจที่จะเล่นเพลงให้เพราะเหมือนพี่เม สำหรับการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ได้ใช้เพลงที่เรียนกับพี่เมไปสอบเข้าที่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะครุศาสตร์ดนตรี จุฬาฯ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง ปัจจุบันได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ระดับอนุปริญญา)มาศึกษาด้านดนตรีที่ Tokyo Visual Arts สาขา Sound Produce อยู่ชั้นปีที่2

อภิสิทธิ์ วงศ์ค้าคล่อง
อภิสิทธิ์ วงศ์ค้าคล่อง

ผมได้เรียนรู้เทคนิคมากมายจากการเรียนเปียโนที่ Maytas Music Studio เช่น การเล่นโน้ตให้สม่ำเสมอกัน โดยการซ้อม rhythm pattern,โสตทักษะ และอีกมากมาย เทคนิคต่างๆเหล่านี้ทำให้ผมสามารถสอบเข้าทางด้านดนตรีที่คณะครุศาสตร์ สาขาดนตรีศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตามฝันของผมได้ครับ ปัจจุบันผมเป็นครูสอนเปียโน อยู่ที่บ้านเลขที่ 17 ซอยโชคชัยสี่ ซอยย่อย 50 แยก2 ถนนโชคชัยสี่ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าม กทม. 10230 รับสอนทุกวันเสาร์ เวลา 8.00-15.00 น. และวันอาทิตย์เวลา 16.00-18.00 น.

ญานิศา มีทรัพย์
ญาณิศา มีทรัพย์

พี่เมสอนถ่ายทอดได้ดีมาก ใช่คำพูดที่เข้าใจง่าย ตอนนั้นจะสอบเข้ามหาลัย มีเวลาแค่สองวัน พี่เมทำให้เข้าใจทฤษฎีและประวัติศาสตร์ได้เยอะมากค่ะ

อนุพัตร มาตุรงค์พิทักษ์
อนุพัตร มาตุรงค์พิทักษ์
วิศวกร

จากคนที่เคยจะละทิ้งดนตรี แต่ได้รับการชี้แนะที่ถูกต้องจากพี่เม ทำให้ตอนนี้ฝีมือพัฒนาขึ้นไปไวมาก ผมเชื่อในหลักสูตร "Tailor-Made" ของพี่เมมากๆ ครับ ... พี่เมมีวิธีออกแบบการเรียนการสอนของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะ ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้เหมาะสมกับความสามารถของคนคนนั้นมากที่สุด ... ทำให้พัฒนาได้ไว ได้ความรู้ และเทคนิคที่ดีมากครับ

วันปิยะ กิตติคุณศิริ
วันปิยะ กิตติคุณศิริ
ครูเปียโน

การที่เรามีพรสวรรค์ในสิ่งใดสิ่งหนึ่ง บางทียังไม่สามารถทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่ดีในชีวิตเราได้ แต่ผมโชคดีมากๆ ที่ได้ เรียนเปียโน กับครูเม ซึ่งคอยผลักดันให้ผมสู้จนทำให้เกิดจุดเปลี่ยนที่สำคัญในชีวิตและเข้าสู่ด้านที่ผมถนัดที่สุด นั้นก็คือการได้ศึกษาต่อทางด้านเอกเปียโน โดยครูเมเป็นคนวางแผนการเตรียมตัวสอบ สอนเปียโน ครูเมจะพูดให้แง่คิดต่างๆที่ทำให้เราก้าวผ่านสิ่งที่คิดว่าทำไม่ได้ และสิ่งสำคัฐคือ "ครูเมจะไม่ทิ้งลูกศิษย์" นั้นคือคำพูดที่ครูเมบอกผมมาตลอด จนถึงตอนนี้

ปัณวัจน์ ไชยวสุวงษ์
ปัณวัจน์ ไชยวสุวงษ์

Maytas Music Studio เป็นสถาบันที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและผู้เรียนทุกคน ได้แสดงศักยภาพด้านดนตรีของตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่ และพัฒนาฝีมือให้เทียบเท่าในระดับสากลครับ