เรียนเปียโน กับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต

หลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก

สำหรับผู้ปกครองที่กำลังจะส่งลูกเรียนเปียโน การเรียนเปียโนของเด็กนั้น มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีกเป็นหลัก โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ เปียโนเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3-5 ขวบ และเปียโนเด็กโต อายุตั้งแต่ 6-10 ขวบ รายละเอียดหลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก

หลักสูตรเปียโนสำหรับผู้ใหญ่

สำหรับผู้ใหญ่ที่ต้องการเรียนเปียโนเพื่อผ่อนคลายสมอง หรือเพื่อเติมเต็มความใฝ่ฝันของตนเอง สามารถขอคำปรึกษาและวางแผนการเรียนเปียโนที่เหมาะสมกับความถนัด และเวลาของท่านเองได้ คอร์สเรียนเปียโนสำหรับผู้ใหญ่จะมีความยืดหยุ่นเป็นพิเศษ รายละเอียดหลักสูตรเปียโนสำหรับผู้ใหญ่

หลักสูตรเปียโนสำหรับเตรียมสอบ

การสอนเปียโนสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมสอบ ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมสอบเข้าเรียนต่อทางด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา หรือต้องการติวสอบเกรดเปียโนของสถาบันต่างๆ นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาและวางแผนการเรียนกับ อ.เมธัส ได้ด้วยเช่นกัน รายละเอียดหลักสูตรเปียโนสำหรับเตรียมสอบ