การเรียนดนตรี คือ การฝึกให้เด็กอดทน

การเรียนดนตรี เป็นการฝึกให้เด็ก "อดทน" และมี "วินัย" ของบางอย่างมันไม่ได้ ได้มาอย่างรวดเร็วทันใจ มันต้องการ "เวลา"

อ.เมธัส ธรรมลงกรต

อ.เมธัส ธรรมลงกรต บทความเปียโน