ห้องสมุดดนตรี โดย Maytas Music Studio

รายการ Download
แบบฝึกหัด Rootless Voicing
  13 ไฟล์      629 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Aug-Maj-Min-Dim
  2 ไฟล์      384 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดพื้นฐานคอร์ดทบ 7th สำหรับการเรียนเปียโน
  2 ไฟล์      399 ดาวน์โหลด
Download
คอร์ด ในเพลงที่เป็น Key : C Major แบบหล่อ ๆ เอาไว้จีบสาว
  1 ไฟล์      800 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 1
  1 ไฟล์      1012 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 2
  1 ไฟล์      32 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 3
  1 ไฟล์      49 ดาวน์โหลด
Download
รอยประ รูปเปียโน พร้อมโจทย์ง่าย ๆ สำหรับเด็ก 4
  1 ไฟล์      41 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Middle C Position 1
  2 ไฟล์      85 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX1 กุญแจโซ (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      170 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX2 กุญแจฟา (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      79 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX3 กุญแจอัลโต (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      34 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals : EX4 กุญแจเทเนอร์ (80 ข้อ)
  1 ไฟล์      42 ดาวน์โหลด
Download
C7 เล่นแบบไหนดี
  1 ไฟล์      98 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัด Intervals EX5
  1 ไฟล์      43 ดาวน์โหลด
Download
คำแนะนำในการเตรียมตัวสอบดนตรี by #MMS
  1 ไฟล์      131 ดาวน์โหลด
Download
Staff – บรรทัด 5 เส้น
  1 ไฟล์      418 ดาวน์โหลด
Download
บรรทัด 5 เส้นคู่ – Grand Staff
  1 ไฟล์      50 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องคอร์ด Major-Minor (Root Position) แบบฝึกหัดที่ 1.1 ถึง 1.10
  1 ไฟล์      81 ดาวน์โหลด
Download
Hanon – Maytas No.1 C Major
  1 ไฟล์      80 ดาวน์โหลด
Download
Music Staff for Low Vision
  1 ไฟล์      64 ดาวน์โหลด
Download
แบบฝึกหัดทบทวนเรื่องคอร์ด Major-Minor (1st Inversion) แบบฝึกหัดที่ 2.1 ถึง 2.10
  1 ไฟล์      99 ดาวน์โหลด
Download
#MMS Practice Record
  1 ไฟล์      50 ดาวน์โหลด
Download