maytas piano competition 2016

การแข่งขันเปียโนชิงทุนการศึกษา Maytas Award 2016


รางวัลที่หนึ่ง 10,000 บาท
รางวัลที่สอง  5,000 บาท
รางวัลที่สาม  3,000 บาท

สุดยอดของการแข่งขันเปียโนแห่งโลกออนไลน์ครั้งแรกของประเทศไทยรุ่นอายุไม่เกิน 15 ปี สนับสนุนโดย Maytas Music Studio โดยมีจุดประสงค์เพื่อ สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักแต่งเพลงรุ่นใหม่ เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนเปียโนรุ่นใหม่รักในการซ้อมเปียโน และสนับสนุนผลงานการประพันธ์เพลงของคนรุ่นใหม่ๆด้วยเช่นกัน

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

 • อายุไม่เกิน 15 ปี หรือเกิดไม่เกินปี 2544
 • ไม่เป็นลูกศิษย์ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการ

 • เมธัส ธรรมลงกรต (Maytas Music Studio)
 • นพ.สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช (Composer)
 • วิสุทธา ไอศวรรยานุภาพ (ครูเซนต์ St.Music, แอดมินเพจโน้ตเปียโน)

วิธีการแข่งขันในรอบคัดเลือก

 • ผู้เข้าแข่งขันต้องลงทะเบียนออนไลน์ก่อนเข้าร่วมการแข่งขัน มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
 • เลือก 1 บทเพลงจาก Album Love Calendar
 • โพสต์ Link ที่เล่นสด (Live) บนเฟสบุ๊ก ลงในเพจ Maytas Dhamalongkrot-Piano Teacher
 • ผู้เข้าแข่งขันสามารถโพสต์การแสดงได้เพียง 1 ครั้ง โดยต้องเล่น Live เท่านั้น มิฉะนั้นจะถูกตัดสิทธิ์
 • การให้คะแนนในรอบคัดเลือกจะนับจากยอด Like และ Share ของคลิปที่โพสต์ 1 Like = 1 คะแนน และ 1 Share = 5 คะแนน กรรมการมีคะแนนในมือคนละ 100 คะแนน
 • ปิดรับ Link สุดท้ายวันที่ 4 กันยายน 2016 เวลา 24:00 น. (ปิดนับคะแนนทันที)
 • ผู้ได้คะแนนสูงสุด 10 คนแรก จะได้เข้ารอบตัดสิน ซึ่งจะประกาศผลผู้ผ่านเข้ารอบในวันที่ 11 กันยายน 2016
 • ผู้ที่ไม่สามารถมาในรอบ Final ได้ ถือว่าสละสิทธิ์

ตัวอย่างเพลง

ดาวน์โหลดโน้ตเปียโนที่ใช้ในการแข่งขัน

เลือก 1 บทเพลงจาก Album Love Calendar

ผลการแข่งขัน