เรียนเปียโนเด็กเล็ก

8 ข้อแนะนำสำหรับผู้ปกครองก่อนส่งลูกอายุ 3-5 ปี เรียนเปียโน

อ.เมธัส ธรรมลงกรต บทความเปียโน 2 Comments

คุณแม่บางคนอาจจะสงสัยว่า ตอนนี้ ลูกของเรา ถึงเวลาที่จะเริ่มเรียนเปียโน แล้วหรือยัง คอร์ส เรียนเปียโนเด็กเล็ก ตามสถาบันต่างๆ เหมาะกับลูกๆของเราหรือไม่? แล้วลูกสุดที่รักของเราควรรู้ หรือมีความพร้อมอะไรบ้าง หลายสิ่งที่จะแนะนำต่อไปนี้ มาจากประสบการณ์การสอนของผมที่มียาวนานมาเกือบ 20 ปี เมื่ออ่านแล้ว ขอให้ลองพิจารณาดู ทั้งนี้ ขึ้นกับสภาวะแวดล้อมของตัวเด็กแต่ละคนด้วย สิ่งที่ผู้ปกครองต้องรู้ประกอบไปด้วย:

  • การเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก
  • พื้นฐานของลูกที่ต้องมีก่อนการเรียนเปียโน
  • ทำความเข้าใจระหว่างคอร์สเรียนเปียโนแบบเดี่ยวและแบบกลุ่ม
  • การเลือกซื้อเปียโน
  • การเตรียมสถานที่ซ้อมเปียโนให้ลูก
  • จิตวิทยาของผู้ปกครองในการนำลูกๆซ้อมเปียโน
  • พื้นฐานความรู้ด้านดนตรีของผู้ปกครอง
  • ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปเรียนเปียโน

8 ข้อที่ผู้ปกครองต้องรู้ก่อนส่งลูกเข้าคอร์ส เรียนเปียโนเด็กเล็ก

1. การเลือกเวลาเรียนที่เหมาะสมกับเด็กเล็ก –สำหรับเด็กที่อายุ 3-5 ปี ควรที่จะเลือกเรียนในเวลาเช้า หรือเวลาหลังจากที่ได้รับการพักผ่อนอย่างเต็มที่ อย่าเลือกช่วงเวลาที่ปกติเด็กคนนั้นจะต้องเล่น การเล่นของเด็ก ถ้าถูกขัดขวางด้วยการเรียน จะทำให้ความสนใจในการเรียนของเด็กนั้นลดลง และอาจก่อให้เกิดผลเสีย ในแง่ทัศนคติที่ไม่ดีต่อการเรียนอีกด้วย เพราะฉะนั้น คุณแม่ควรจะต้องเลือกช่วงเวลาที่จะเรียน ให้เหมาะสมกับธรรมชาติ ของลูก ซึ่งเด็กแต่ละคนจะมีธรรมชาติที่ไม่เหมือนกัน

2. พื้นฐานของลูกที่ต้องมีก่อนการเรียนเปียโน –แล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าลูกของเราพร้อมแล้ว ปัจจัยสำคัญ 2 ประการคือ ความสามารถในการนับเลข 1-5 และอ่านตัวอักษร A-G ได้ เพราะถ้ายังอ่านไม่ได้ เด็กจะใช้วิธีการจำมือครูเป็นหลัก และมักจะไม่ยอมอ่านโน้ต ส่งผลเสียระยะยาวต่อการเรียนเปียโน ทำให้เป็นอุปสรรคในการเรียนเปียโนขั้นต่อ ๆ ไป และทำให้หลายคนเลิกเรียนเปียโนไปในที่สุดตอนช่วงอายุ ประมาณ 10 -11 ปี

อ่านเพิ่มเติม: การเริ่มเรียนดนตรีสำหรับเด็ก

3. พิจารณาระหว่างการเรียนเดี่ยวและกลุ่ม –การเรียนเปียโนที่ดี ควรจะต้องเป็นการเรียนที่ต่อเนื่อง และแน่นอนว่า การเรียนเปียโนนั้น มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าการเรียนอย่างอื่น ดังนั้นคุณแม่ควรต้องวางแผนให้ดี เนื่องจาก การเรียนนั้นมีทั้งเรียนเดียวและเรียนกลุ่ม ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป  การเรียนแบบกลุ่มนั้น ดีตรงที่ทำให้เด็กได้มีเพื่อน สนุก และได้รู้จักการเข้าสังคม แต่การเรียนกลุ่ม มักเกิดปัญหาตามมา คือการดูแลที่ไม่ทั่วถึง และท้ายที่สุด กลายเป็นปัญหาติดตัวเด็กไปในระยะยาว รวมทั้งทำให้เกิดการเปรียบเทียบกับเด็กคนอื่น ซึ่งในการเรียนดนตรี ทักษะของเด็กแต่ละคน จะเร็วช้าไม่เท่ากัน เมื่อเกิดการเปรียบเทียบแน่นอนว่า เด็กที่ทำได้ ก็จะรู้สึกภูมิใจ แต่เด็กที่ทำไม่ได้ หรือช้ากว่าคนอื่น ก็จะรู้สึกไม่มีความสุข ดังนั้น การเรียนเดี่ยวในเด็ก จะป้องกันปัญหาการเปรียบเทียบกับนักเรียนคนอื่น รวมทั้งได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดมากกว่า แต่แน่นอนว่าการเรียนเดี่ยวก็ย่อมมากับค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นกว่าการเรียนกลุ่ม เช่นเดียวกัน ผมเคยพบปัญหา ลูกศิษย์บางคน ที่เคยเรียนกลุ่มจากสถาบันดนตรีชื่อดังแห่งหนึ่ง เล่าให้ฟังว่า ตอนเด็ก ๆ เคยเรียนกลุ่ม แต่พอเล่นไม่ทันเพื่อน ก็ปิดเสียง แล้วทำท่าเหมือนเล่น ครูก็จับไม่ได้

4. ควรซื้อเปียโนแบบไหน –สำหรับเด็ก 3-5 ปีนั้น อาจใช้ Keyboard ไฟฟ้าเล็ก ๆ ราคาไม่แพงประมาณ 2,000-3,000 บาท ในเบื้องต้นได้ ในบางครั้งหลังจากเรียนเปียโนไประยะหนึ่งอาจพบว่าลูกของตนนั้นไม่ได้ชอบหรือถนัดในเปียโน อาจจะถนัดในเครื่องดนตรีอื่นมากกว่า

5. สถานที่ซ้อมเปียโนของเด็ก –ปัจจุบันนั้น มีสิ่งเร้าที่น่าสนใจมากมาย ที่จะดึงความสนใจ หรือสมาธิเด็ก ออกไปจากสิ่งที่ Focus อยู่ได้ ดังนั้นคุณแม่ควรจัดเตรียมสถานที่ ที่เหมาะสม ที่ไม่ถูกรบกวน หรือมีทีวี เกม คอมพิวเตอร์ ที่จะดึงความสนใจของเด็กออกไป แต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรที่จะปิดเครื่องมือดังกล่าวให้เรียบร้อย ก่อนพาลูกซ้อมเปียโน

6. จิตวิทยาของผู้ปกครองในการนำซ้อม –การเรียนของลูกน้อย จะประสบความสำเร็จได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญ คือความรักความอบอุ่น และเวลาที่ผู้ปกครองมีให้ การเรียนเพียง 30 นาทีในเด็ก ไม่อาจทำให้เด็กพัฒนาได้ในทันที แต่การพัฒนาย่อมมาจากการฝึกซ้อม เป็นหลัก ดังนั้น ผู้ปกครองควรใช้จิตวิทยาในการนำซ้อมให้เด็กรู้สึกสนุกและพูดคุยปรึกษากับครูอย่างใกล้ชิด ซึ่งตรงนี้ เป็นหน้าที่สำคัญของผู้ปกครองที่มีลูกเรียนดนตรีทุกคน

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ แนวทางการซ้อมเปียโนของลูก

7. พื้นฐานความรู้ดนตรีของพ่อแม่ –ต่อให้คุณพ่อคุณแม่ไม่เคยเรียนดนตรีมาก่อน แต่ก็ควรจะต้องมีเวลาทำความเข้าใจในสิ่งที่ลูกเรียนในเบื้องต้นด้วย เพื่อที่จะคอยช่วยอธิบายหรือสังเกตข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาได้ทัน ก่อนที่ลูกจะจำไปแบบผิด ๆ ครูที่ดีที่สุดของลูกคือพ่อแม่ ดังนั้น เมื่อพ่อแม่ให้ความมั่นใจในองค์ความรู้ดนตรีเบื้องต้นได้ ย่อมทำให้เด็กเกิดศรัทธา และนำไปสู่การเรียนที่มีประสิทธิภาพต่อไป

8. ระยะเวลาที่ใช้ในการเดินทางไปเรียน –คำถามที่พบบ่อยสำหรับผู้ปกครองหลายท่าน คือ เรียนเปียโนที่ไหนดี สำหรับเด็ก ถ้าต้องเดินทางนาน เพื่อไปเรียน ถ้าเด็กรู้สึกสนุก ก็ดีไป แต่ถ้าเด็กรู้สึกเหนื่อย หรือมึนหัว หรือง่วงนอน จะเกิดความคิดในแง่ลบกับสิ่งที่จะต้องเรียน ดังนั้น ประเด็นเรื่องการเดินทาง จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญอย่างหนึ่ง ที่จะส่งผลต่อการเรียนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเด็กเล็ก ๆ

ข้อแนะนำเหล่านี้ คือ ประสบการณ์ที่ผมได้สอนเปียโนมานานเกือบ 20 ปี ผมจึงอยากให้คำแนะนำดีๆ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่กำลังมีลูกน้อยในวัยนี้ และจะได้เตรียมพร้อมสำหรับพัฒนาการของน้องๆ ได้อย่างดี หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอร์สเรียนเปียโนสำหรับเด็กเล็ก สามารถขอคำปรึกษากับผมได้เลย โดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ คอร์สเรียนเปียโนสำหรับเด็ก

Share this post

Comments 2

  1. สำคัญสุดๆคือ ยอกลูกเวลาอยากได้ของเล่นว่าเดี๋ยวไปจอครูเม ครูเมมี 55555+++

  2. เป็นคำแนะนำที่ดีมากครับ ไว้เดี๋ยวผมมีลูกแล้วจะส่งไปเรียนนะครับ

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องที่ต้องการถูกทำเครื่องหมาย *