Placeholder

เรียนเปียโนสำหรับเด็ก


สำหรับผู้ปกครองที่กำลังจะส่งลูกเรียนเปียโน การเรียนเปียโนสำหรับเด็กนั้น มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาสมองทั้งสองซีกเป็นหลัก ส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้และซึมซับสุนทรียภาพทางดนตรีตั้งแต่ยังเด็กเพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาทักษะทางด้านนี้ต่อไป โดยจะแบ่งการเรียนการสอนออกเป็น 2 ช่วงอายุ คือ เรียนเปียโนเด็กเล็ก อายุตั้งแต่ 3-5 ขวบ และเรียนเปียโนเด็กโต อายุตั้งแต่ 6-10 ขวบ

ทดลองเรียนฟรี

รายละเอียดหลักสูตรเปียโนสำหรับเด็ก

เรียนเปียโนเด็กเล็ก (อายุ 3-5 ปี) -การเรียนเปียโนสำหรับเด็กในวัยนี้ เราจะเน้นให้เด็กได้ฝึกสมองทั้ง 2 ซีก โดยการให้เด็กนั้น ฝึกใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กในการควบคุมให้ได้ผลลัพธ์ ที่ต้องการ โดยบทเพลงที่เด็กจะเล่นได้นั้น จะเป็นบทเพลงที่ยังไม่ยากนัก จุดประสงค์ของการเรียนการสอนเปียโนของเด็กในวัยนี้ เราจะเน้นให้เด็กได้หัดอ่านโน้ต และนับจังหวะแบบง่าย ๆ โดยให้สนุกไปกับดนตรี เพื่อปลูกฝังและเสริมสร้างประสบการณ์ด้านดนตรี ระยะเวลาในการเรียนต่อครั้ง คือ 30 นาที

สิ่งที่นักเรียนจะได้เรียนในคอร์สนี้:

 • ความสามารถในการอ่านโน้ต และการนับจังหวะเบื้องต้น
 • ทักษะในการควบคุมมือทั้ง 2 ข้าง
 • บทเพลงง่าย ๆ ที่เด็กชื่นชอบ
 • ปลุกฝังความรักในดนตรี
 • การดูแลจากครูและผู้ปกครองที่ใกล้ชิด

เรียนเปียโนเด็กโต (อายุ 6-10 ปี) -การเรียนเปียโนเด็กโต เราเน้นสร้างให้เด็กมีวินัย โดยเฉพาะในเรื่องการฝึกซ้อม และรับผิดชอบในการบ้านที่ได้รับมอบหมาย ไม่ว่าจะเป็นการบ้านเชิงปฏิบัติ หรือการบ้านเชิงการเขียน โดยในทางดนตรีนั้น จะมุ่งเน้นในเรื่องการอ่านโน้ต การนับจังหวะ และการฟัง รวมถึงบทเพลงที่มีความซับซ้อนในระดับต้น ระยะเวลาในการเรียนต่อครั้งคือ 1 ชั่วโมง

สิ่งที่นักเรียนต้องเตรียม:

 • สมุดจดการบ้าน
 • เปียโน หรือ เปียโนไฟฟ้าขนาดเล็ก
 • มือถือที่บันทึกภาพได้ หรือกล้องบันทึกภาพ (ถ้ามี)
 • Facebook ของผู้ปกครอง

รีวิวจากนักเรียนของเรา

ส่งบุตรหลานของท่าน ทดลองเรียนเปียโนได้แล้ววันนี้

หากท่านกำลังหาที่เรียนเปียโนให้ลูกอยู่ แต่ยังไม่แน่ใจว่าจะให้เรียนที่ไหนดี ท่านสามารถนำบุตรหลานของท่าน มาทดลองเรียนกับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต ได้ฟรี 1 ชม.แรก

ใบสมัครทดลองเรียนเปียโนสำหรับเด็ก

ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกข้อมูลส่วนตัวของนักเรียน
กรุณาใส่ชื่อจริงของนักเรียน
กรุณาใส่นามสกุลของนักเรียน
กรุณาใส่ชื่อเล่นของนักเรียน
 • - อายุของนักเรียน -
 • อายุ 3 ขวบ
 • อายุ 4 ขวบ
 • อายุ 5 ขวบ
 • อายุ 6 ขวบ
 • อายุ 7 ขวบ
 • อายุ 8 ขวบ
 • อายุ 9 ขวบ
 • อายุ 10 ขวบ
กรุณาระบุอายุของนักเรียน
ข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณากรอกข้อมูลผู้ปกครอง
กรุณาใส่ชื่อจริงของท่าน
กรุณาใส่นามสกุลของท่าน
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
ขอบคุณที่ลงทะเบียนทดลองเรียนกับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต
เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเข้าทดลองเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนอาจจะต้องรอคิวการตอบกลับจาก อ.เมธัส ตามลำดับการลงทะเบียน
กรุณายอมรับเงื่อนไขการสมัครทดลองเรียน
ท่านต้องการให้ อ.เมธัส แนะนำครูเปียโนให้หรือไม่?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
ท่านรู้จักเราจากที่ไหน?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ