สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

ชีวิตการเขียนเพลงของผมเปลี่ยนไปหลังจากได้เรียนกับ อ.เมธัส เขียนโน้ตได้ละเอียดประณีตขึ้น เห็นเทคนิค การเรียบเรียงเพลงจากหนังสือเพลงญี่ปุ่นและ Yiruma ทำให้มีวัตถุดิบในการเขียนมากมาย ขอบคุณอาจารย์เมธัสที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับ

นายแพทย์ สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช (ชื่อเล่นอิกคิว) จบแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2556 ในช่วงปี พ.ศ.2556-2557 ทำงานเป็นแพทย์ใช้ทุนที่โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน สาขาจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ คุณหมอเริ่มเรียนเปียโนตั้งแต่อายุ 10 ปี โดยได้รับแรงบันดาลใจจากคีตกวีหลายท่าน เช่น Chopin, Johann Strauss, Mozart, Beethoven, Yiruma และ Tchaikovsky ขณะเรียนที่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ได้ร่วมตั้งวงดนตรีของโรงเรียน และได้รับมอบหมายให้เล่นเปียโนในงานต่างๆมากมาย เมื่อเข้าเรียนที่คณะแพทยศาสตร์ ก็ไม่ได้ทิ้งการเล่นดนตรี ได้รับเชิญให้แสดงเปียโนและร่วมร้องเพลงประสานเสียงในงานต่างๆของมหาวิทยาลัยอยู่เสมอ

คุณหมออิกคิวเริ่มประพันธ์เพลงตั้งแต่อายุ 13 ปี จนถึงปัจจุบัน มีผลงานทั้งสิ้น 72 ลำดับ และได้สร้างเว็บเพจ “Q-Studio โน้ตเพลงเปียโน” เพื่อเผยแพร่ผลงานเพลงและโน้ตเพลงยอดนิยม ซึ่งสามารถหาฟังได้ใน YouTube ปัจจุบันเรียนดนตรีด้านการเรียบเรียงเสียงประสานและการประพันธ์เพลงกับอาจารย์เมธัส ธรรมลงกรต