Placeholder

ติวสอบดนตรี


คอร์ส ติวสอบดนตรี เป็นคอร์สที่จัดทำขึ้นเพื่อติวแนวข้อสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนที่ได้ติวแนวข้อสอบกับ Maytas Music Studio โดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต เป็นผู้สอนและเก็งแนวข้อสอบทฤษฎีดนตรี สามารถสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรีได้ทุกคน

ทดลองเรียนฟรี!

รายละเอียดหลักสูตรติวสอบดนตรี

คอร์ส ติวสอบดนตรี เป็นคอร์สที่จัดทำขึ้นเพื่อติวแนวข้อสอบสำหรับนักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรีในระดับอุดมศึกษา เช่น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ ม.มหิดล มหาวิทยาลัยศิลปากร นักเรียนที่ได้ติวแนวข้อสอบกับ Maytas Music Studio โดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต เป็นผู้สอนและเก็งแนวข้อสอบทฤษฎีดนตรี สามารถสอบเข้าเรียนต่อด้านดนตรีได้ทุกคน

สิ่งที่นักเรียนได้รับจากคอร์สนี้

  • ฝึกโสตทักษะที่ใช้ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัย (Ear trainning)
  • เรียนเทคนิคการบันทึกโน้ต (Music notation) พร้อมตะลุยแนวข้อสอบ
  • เรียนเทคนิคการเขียนโน้ตเอ็นฮาร์โมนิก (Enharmonic) พร้อมตะลุยแนวข้อสอบ
  • เรียนเทคนิคการคิดขั้นคู่ Major, Minor, Perfect, Augmented และ Diminished พร้อมทั้งฝึกการฟังขั้นคู่ทุกประเภทให้ชำนาญ
  • เรียนเทคนิคการหาบันไดเสียงเมเจอร์ บันไดเสียงไมเนอร์ พร้อมทั้งแนวทางการวิเคราะห์อย่างลึกซึ้ง
  • เรียนเทคนิคการสร้างและวิเคราะห์ทรัยแอด (Triad) ทั้งในขั้นปกติและการพลิกกลับ
  • เรียนรู้ความหมายของศัพท์ทางดนตรี และแนวทางปฏิบัติ
  • ติวแนวทางการวิเคราะห์บทเพลง เพื่อใช้ในการสอบดนตรี อย่างละเอียด

อ.เมธัส ธรรมลงกรต เป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการสอนเปียโนและทฤษฎีดนตรี มีประสบการณ์การสอนมานานเกือบ 20 ปี นอกจากนี้ อ.เมธัส ยังสามารถทำคะแนนได้สูงสุดระดับประเทศในวิชาทฤษฎีดนตรี เพราะฉะนั้นแล้วการได้ติวข้อสอบดนตรีกับ อ.เมธัส นักเรียนจะได้ประโยชน์และความรู้ในเรื่องของทฤษฎีดนตรีที่แน่น พร้อมทั้งคำแนะนำต่างๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับการเตรียมพร้อมก่อนการสอบดนตรี

พร้อมสำหรับการสอบที่ใกล้เข้ามาแล้วหรือยัง

เตรียมพร้อมกับการสอบของคุณได้แล้ววันนี้ ที่ Maytas Music Studio มาทดลองเรียนฟรี กับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต ดูสิ! ฟรี!!! 1 ชม. แรก ทดลองเรียนเลย!!!

ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
กรุณาใส่ชื่อจริงของท่าน
กรุณาใส่นามสกุลของท่าน
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
เลือกมหาวิทยาลัย
กรุณาเลือกสถาบันที่ท่านต้องการสอบเข้า
กรุณาเลือกมหาวิทยาลัยที่ท่านต้องการเตรียมสอบเข้า
ขอบคุณที่ลงทะเบียนทดลองเรียนกับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต
เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเข้าทดลองเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนอาจจะต้องรอคิวการตอบกลับจาก อ.เมธัส ตามลำดับการลงทะเบียน
กรุณายอมรับเงื่อนไขการสมัครทดลองเรียน
ท่านต้องการให้ อ.เมธัส แนะนำครูติวสอบดนตรีให้หรือไม่?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
ท่านรู้จักเราจากที่ไหน?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ