Maytas Monitoring System (MMS)

อ.เมธัส ธรรมลงกรตบทความเปียโน

สอนเปียโน

ทุกวันนี้ ปัญหาที่เกิดขึ้นของระบบ การศึกษาไทย คือ การที่เด็กจำนวนมากติดมือถือจนไม่เป็นอันเรียน ส่งผลไกลไปจนถึงความมีวินัย ในตัวเด็ก หรือแม้กระทั่งตัวผู้ใหญ่เอง Maytas Monitoring System คืออะไร? จากเดิม พัฒนามาจากการติดตามการซ้อมเปียโนของลูกศิษย์ง่าย ๆ ด้วยการโทรติดตามกับ ผู้ปกครอง หรือ เปิดโอกาสให้ลูกศิษย์ ส่งข้อความมาถามได้ตลอด 24 ชั่วโมง และจะตอบกลับเมื่อว่าง กลายมาเป็นการใช้สิ่งที่เด็กหรือผู้ปกครองติด มาเป็นช่องทาง สนับสนุนการเรียนรู้อย่างมีวินัย เราไม่ห้าม แต่เราสอนให้ใช้อย่างถูกวิธี แต่ถ้าควบคุมให้ใช้อย่างถูกวิธีไม่ได้ ก็ต้องยึดมือถือไปตามระเบียบ ระบบนี้ปัจจุบันประยุกต์เข้ากับการใช้ Facebook ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

วิธีการประยุกต์ใช้ Maytas Monitoring System ในการสอนเปียโน

 1. นักเรียน 1 คน สร้าง 1 Secret Group ใน Facebook โดยแต่ละกลุ่มลับ จะมีครู ผู้ปกครอง และ ตัวเด็กเอง หรือ ญาติ สนิท มิตรสหายที่ ต้องการให้รับรู้ถึงการซ้อม หรือการเล่นของนักเรียน
 2. ทุกสัปดาห์ที่มาเรียน ครูจะต้องมีการกำหนดจุดมุ่งหมายในแต่ละวันเอาไว้ ( อาจมี Spare ของการ ไม่สามารถซ้อมได้ 1-2 วัน เช่น ให้จุดมุ่งหมายไว้ 3-5 อย่าง แต่ให้ทำใน 1 อาทิตย์ )
 3. ส่ง Clip ที่ทำตามเป้าหมาย หรือคำถามมาทาง Group “ทุกวัน”
 4. ครู ตรวจ Clip และ Comment กลับ “ทุกวัน”
 5. สามารถให้ Credit “วันขี้เกียจ” ได้ ว่า ในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ขี้เกียจได้กี่วัน
 6. สามารถประยุกต์กับการสอนเดือนละ 1 ครั้ง หรือ 2 ครั้ง หรือ 3 ครั้งก็ได้ โดยต้องวางแผนไว้เท่ากับระยะเวลาที่ตั้งไว้ เช่น ถ้าตั้งไว้ 1 เดือน ต้องวางแผนประมาณ 30 เป้าหมาย
 7. สามารถ Post Clip อธิบาย หรือ Link ให้อ่านเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม
 8. การบ้านแนวเขียน ใช้วิธีถ่ายรูปส่งได้

ข้อดีและข้อเสียของการประยุกต์ใช้ Maytas Monitoring System

ข้อดี

 1. สามารถกระตุ้นการซ้อม และมีหลักฐานการซ้อมตามเป้า ของนักเรียนได้
 2. ทำให้นักเรียน คุ้นเคยกับการถูกบันทึกภาพ และเสียง ขณะบรรเลง
 3. ทำให้นักเรียนมีการพัฒนาได้อย่างรวดเร็ว
 4. สามารถเรียกดูประวัติ การเรียนรู้ได้ตลอดเวลา ทำให้วางแผนการสอนต่อไปได้ง่าย
 5. ทำให้ครูสามารถสังเกตถึงความบกพร่อง หรือ ความพร้อมของนักเรียนได้ ในกรณีที่ นักเรียนเริ่มเดินผิดทาง หรือ เข้าใจผิด
 6. เสริมสร้างวินัย ความรับผิดชอบให้แก่ตัวเด็ก
 7. ส่งเสริมให้ผู้ปกครองดูแลลูกของตนเองอย่างเข้าใจ
 8. ครูเองก็ต้องขยันและวางแผนการสอนอย่างจริงจังโดยอัตโนมัติ
 9. สามารถ LIVE ตอนที่สอน ทิ้งไว้ใน Group แล้วมาเปิดดูย้อนหลังได้ ไม่เปลืองหน่วยความจำของเครื่อง
 10. ทำให้ Sight Reading ดีขึ้นได้ ถ้าใช้ดี ๆ
 11. สามารถทดสอบและฝึกอะไรได้หลายอย่าง เช่น Ear Test เป็นต้น

ข้อเสีย

 1. ต้องมี Smart Phone
 2. ต้องมี Internet ไว้ส่ง Clip

ใครอยากนำเทคนิค MMS ไปใช้ ผมไม่ว่าครับ แต่ถ้าใช้ดี โปรด Like & Share ครับ ผู้ปกครองหรือนักเรียนคนไหนอยากให้ครูของตนเองใช้ระบบนี้ Tag ครูไปเลยครับ ถ้าครูสงสัย หรือไม่เข้าใจสามารถบอกให้ครูมา ติดต่อถามผมได้ ฟรี ครับ ผมไม่หวง ผมห่วงการสร้างวินัยของคนในชาติมากกว่า

วินัยสร้างความสำเร็จ ดนตรีจะพัฒนาได้ ต้องมีวินัย และวินัยนี้ จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองในเรื่องอื่นได้ด้วยครับ

กราบขอบพระคุณครับ หากผิดพลาดประการใด กระผมขออภัยมา ณ ที่นี้ ด้วย

เมธัส ธรรมลงกรต
ครูสอนเปียโนธรรมดา ๆ คนหนึ่ง