Placeholder

เรียนทฤษฎีดนตรีสากล


หนึ่งในวิชาที่สำคัญที่สุดของการเรียนดนตรี คือ วิชาทฤษฎีดนตรี ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเปียโน นักร้อง หรือ นักกีตาร์ คอร์สเรียน  “ทฤษฎีดนตรีสากลนี้จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาของ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น โดยจะเน้นให้นักเรียน มีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อยอดพัฒนาการทางด้านดนตรี

ทดลองเรียนฟรี!

รายละเอียดหลักสูตรทฤษฎีดนตรีสากล

หนึ่งในวิชาที่สำคัญที่สุดของการเรียนดนตรี คือ วิชาทฤษฎีดนตรี ไม่ว่าคุณจะเป็นนักเปียโน นักร้อง หรือ นักกีตาร์ คอร์สเรียน  “ทฤษฎีดนตรีสากล” นี้จะครอบคลุมเฉพาะเนื้อหาของ ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น โดยจะเน้นให้นักเรียน มีความรู้ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมากสำหรับนักเรียนที่ต้องการต่อยอดพัฒนาการทางด้านดนตรีของตน การมีความเข้าใจในทฤษฎีดนตรีทำให้นักเรียนสามารถเล่นดนตรีได้อย่างมีประสิทธิภาพ คอร์สเรียนทฤษฎีดนตรีสากลเบื้องต้นนี้อำนวยการสอนโดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง เอกการแสดงเปียโน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

บทเรียนที่นักเรียนจะได้เรียน

 • โสตทักษะเบื้องต้น
 • การบันทึกโน้ตที่ถูกต้อง
 • รูปแบบของจังหวะต่างๆ รวมไปถึงเครื่องหมายประจำจังหวะ
 • บันไดเสียงเมเจอร์
 • ขั้นคู่
 • บันไดเสียงไมเนอร์
 • กุญแจเสียง
 • โมด
 • ทรัยเอด
 • คอร์ด

สิ่งที่นักเรียนจะได้รับจากคอร์สนี้

 • มีทักษะในการฟังที่ดีขึ้น
 • สามารถบันทึกโน้ตดนตรีได้อย่างถูกต้อง
 • เข้าใจในหลักการของบันไดเสียงเมเจอร์และไมเนอร์ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้
 • เข้าใจโครงสร้างของขั้นคู่ ทรัยเอด และคอร์ด
 • เข้าใจในวิธีการใช้รูปแบบของคอร์ดต่างๆ ในบทเพลงที่นักเรียนสนใจ

คอร์สนี้เหมาะกับใครบ้าง?

 • คอร์สเรียนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นมีเนื้อหาครอบคลุมในเรื่องของทฤษฎีดนตรีขั้นพื้นฐาน เหมาะกับนักเรียนที่กำลังเรียนดนตรีในระดับต้นๆ
 • นักเรียนที่เรียนดนตรีแล้วยังไม่เข้าใจพื้นฐานทฤษฎีดนตรีและมีความต้องการที่จะพัฒนาทักษะด้านนี้
 • นักดนตรีที่เล่นดนตรีอยู่แล้ว แต่ยังขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทฤษฎีดนตรี
 • เหมาะกับนักเรียนทุกเพศ ทุกวัย

บทเพลงทุกบทเพลงจะมีความสลับซับซ้อนแตกต่างกันไป เช่น เพลงคลาสสิค เพลงแจ๊ส หรือแม้กระทั่งเพลงป๊อปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นการทำความเข้าใจบทเพลงที่นักเรียนต้องการบรรเลงถือเป็นความท้าทายส่วนหนึ่งของนักดนตรี ไม่ว่านักเรียนจะต้องการเล่นเปียโนแจ๊ส แนวป๊อป หรือบทเพลงแนวคลาสสิค สิ่งที่ครอบคลุมบทเพลงเหล่านี้คือ ทฤษฎีดนตรี ดังนั้นการเข้าใจในทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อการเรียนดนตรีเป็นอย่างมาก

เพิ่มศักยภาพทางด้านดนตรีของคุณได้แล้ววันนี้

ค้นพบเทคนิคที่จะทำให้ทักษะดนตรีของคุณพัฒนาได้อย่างน่ามหัศจรรย์ ทดลองเรียนทฤษฎีดนตรี กับ อ.เมธัส ได้แล้ววันนี้ ฟรี!!! 1 ชม. แรก

ข้อมูลนักเรียน
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ
กรุณาใส่ชื่อจริงของท่าน
กรุณาใส่นามสกุลของท่าน
กรุณาใส่เบอร์โทรศัพท์ของคุณ
กรุณาใส่ที่อยู่อีเมลของคุณ
พื้นฐานด้านดนตรี
คุณมีพื้นฐานด้านดนตรีหรือไม่?
กรุณาบอกเราเกี่ยวกับพื้นฐานด้านดนตรีของท่าน
ขอบคุณที่ลงทะเบียนทดลองเรียนกับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต
เนื่องจากมีนักเรียนสมัครเข้าทดลองเรียนเป็นจำนวนมาก นักเรียนอาจจะต้องรอคิวการตอบกลับจาก อ.เมธัส ตามลำดับการลงทะเบียน
กรุณายอมรับเงื่อนไขการสมัครทดลองเรียน
ท่านต้องการให้ อ.เมธัส แนะนำครูสอนทฤษฎีดนตรีเบื้องต้นให้หรือไม่?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
ท่านรู้จักเราจากที่ไหน?
กรุณาตอบคำถามให้ครบ
กรุณาระบุชื่อผู้แนะนำ