Maytas Music Studio

Maytas Music Studio

เรียนเปียโน กับ อ.เมธัส ธรรมลงกรต ทดลองเรียนฟรี 1 ชม.แรก

กำลังหาที่เรียนเปียโนอยู่หรือไม่?

เรียนเปียโนออนไลน์

คอร์สเรียนเปียโนออนไลน์ โดยใช้ระบบ Maytas Monitoring System (MMS) ที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการเรียนเปียโนและทฤษฎีดนตรีผ่านทางสื่อออนไลน์ สะดวก รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพสูง ด้วยการเรียนการสอนที่มีคุณภาพโดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต การเรียนการสอนเป็นไปอย่างเป็นขั้นเป็นตอน เน้นคุณภาพ

เรียนเปียโน กับ อ.เมธัส

เรียนเปียโน สำหรับเด็ก สำหรับผู้ใหญ่ เตรียมสอบเกรดหรือเตรียมสอบเข้าเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา สอนตั้งแต่ระดับพื้นฐานถึงขั้นสูง การสอนเปียโนที่ Maytas Music Studio เป็นการสอนที่อิงตามความถนัดของนักเรียน ซึ่งจะทำให้นักเรียนสนุกกับการเรียนและมีพัฒนาการที่ดี นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาและทดลองเรียนชั่วโมงแรกฟรี

ทฤษฎีดนตรีสากล

เรียนทฤษฎีดนตรีสากล ในระดับเบื้องต้น ติวสอบดนตรี รวมไปถึงหลักสูตรแต่งเพลง โดย อ.เมธัส ธรรมลงกรต นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกการแสดงเปียโน ทั้งนี้ อ.เมธัส ยังได้คะแนนสูงสุดระดับประเทศในวิชาทฤษฎีดนตรีอีกด้วย นักเรียนสามารถขอคำปรึกษาและทดลองเรียนชั่วโมงแรกฟรี

ทำไมต้อง Maytas Music Studio

เราออกแบบหลักสูตรให้เป็นรายบุคคล อำนวยการสอนโดย นิสิตเกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีประสบการณ์การสอนเปียโนและทฤษฎีดนตรีมานานเกือบ 20 ปี

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช

"ชีวิตการเขียนเพลงของผมเปลี่ยนไปหลังจากได้เรียนเปียโนกับอาจารย์เมธัส เขียนโน้ตได้ละเอียดประณีตขึ้น เห็นเทคนิค การเรียบเรียงเพลงจากหนังสือเพลงญี่ปุ่นและ Yiruma ทำให้มีวัตถุดิบในการเขียนมากมาย ขอบคุณอาจารย์เมธัสที่ทำให้ผมมีวันนี้ครับ"

สิทธิกร ปรีชาวุฒิเดช
นายแพทย์

อ.เมธัส ธรรมลงกรต

อ. เมธัส ธรรมลงกรต สำเร็จการศึกษา เอกการแสดงเปียโน คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง ประสบการณ์การสอนมากว่า 20 ปี และยังสามารถทำคะแนนวิชาทฤษฎีดนตรีได้สูงสุดระดับประเทศ

ธฤดี อัศวนภ

"ตั้งแต่มาเรียนกับพี่เม ทำให้เล่นเพลงที่คิดว่ายากมากๆได้ รู้สึกฝีมือเล่นเปียโนดีขึ้น พี่เมสอนให้เข้าใจถึงอารมณ์เพลง เทคนิควิธีเล่นเพลงให้เพราะ และสอนเทคนิคการซ้อม (วิธีซ้อมนิ้วให้เล่นเพลงได้คล่องสม่ำเสมอ) อีกทั้งยังได้รับแรงบันดาลใจที่จะเล่นเพลงให้เพราะเหมือนพี่เม สำหรับการสอบเข้าวิทยาลัยดนตรี ได้ใช้เพลงที่เรียนกับพี่เมไปสอบเข้าที่ สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา, คณะครุศาสตร์ดนตรี จุฬาฯ และ คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาฯ และผ่านการคัดเลือกทั้ง 3 แห่ง ปัจจุบันได้รับทุนรัฐบาลญี่ปุ่น (ระดับอนุปริญญา)มาศึกษาด้านดนตรีที่ Tokyo Visual Arts สาขา Sound Produce อยู่ชั้นปีที่2"

ธฤดี อัศวนภ
นักศึกษา

บทความเปียโน

ประกาศจาก Maytas Music Studio

Practice Makes Perfect...

คุณพร้อมแล้วหรือยัง? ที่จะเพลิดเพลินไปกับเสียงเปียโน